Remakeutmaning

Vill du testa dina förmågor och anpassa gamla föremål till nya?

Du som student på en folkhögskola får välja fritt bland museets mer än 100 000 föremål, göra om det och få chansen att ställa ut det på en nordisk konferens i början av september 2022.

Remakeutmaning

Genom en remake-utmaning vill vi bjuda in dig som folkhögskolestudent inom traditionshantverk att medverka i projektet Craft Go. Utmaningen går ut på att du får välja fritt ur Regionmuseet Skånes föremålssamling utifrån föremål, form, teknik, material, tradition. Samlingarna utgör inspiration till utmaningen där du ska skapa en produkt som har en lokal- och kulturhistorisk förankring. Vi ser gärna att du tänker hållbart i din tolkning. Miljömässig hållbarhet är grundläggande i projektet varför återbruk, naturmaterial, cirkulär ekonomi och användningen av andra hållbara material är en viktig del av utmaningen.

Alla deltagande studenter erbjuds en introduktion till Regionmuseet Skånes samlingar och dess innehåll samt en presentation av museibutiken. Möjlighet finns därefter till fördjupning och närmare studier av valt föremål, form, teknik, material eller tradition genom besök i Regionmuseet Skånes föremålsmagasin.

Deadline för bidragen är 15 augusti.

Regionmuseet Skånes samlingar

Regionmuseet Skånes föremålssamling omfattar mer än 100 000 föremål insamlade under en period av 140 år. Föremålssamlingen innehåller allt från det minsta – så som hårnålar, medeltida pärlor och knappar, till det allra största – ånglok och hela hus och inredningar. Några exempel på föremålskategorier är textilier och dräkter, konst/konsthantverk, glas/porslin/keramik som tillsammans rymmer en stor variation av material och tekniker. Dessutom har Regionmuseet Skåne en konstsamling som omfattar konst och konstföremål från mitten av 1800-talet och framåt.

Avslutning på utmaningen

Studenternas bidrag till utmaningen kommer sedan att ställas ut på Regionmuseet Skåne i samband med den avslutande konferensen då projektet Craft Go summeras och erfarenheter delges. Det är ett evenemang som kommer att samla deltagare från Sverige, Norge och Danmark. Flertalet av besökarna är verksamma inom en bred variation av hantverk. Dessutom inbjuds även andra som kan vara intresserade av projektet för att sprida kunskapen brett och för att öka synligheten för de medverkande hantverkarna. Konferensen kommer att genomföras i början av september 2022.

Anmälan

Om du tycker att detta vore kul och utmanande, maila emelie.petersson@regionmuseet.se för mer information eller för att anmäla dig.  Härefter kan vi tillsammans boka in datum för introduktion och besök i samlingarna.

Om projektet Craft Go!

Craft Go! är ett projekt med fokus på traditionshantverk och formgivning. Projektet finansieras av den Europeiska utvecklingsfonden Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerak och har som syfte att öka antalet sysselsättningar i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag som verkar inom traditionshantverk och formgivning, samt att skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag i samma sektor. Fokus ligger på hantverkssektorn då det finns en tydligt uppåtgående trend hos allmänhet, företag och andra näringar, att i allt större omfattning efterfråga och konsumera mer hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring.

I projektet ingår partners från Sverige; Regionmuseet Skåne, Krinova, Danmark; Development Centre UMT och Norge; Norges Vel. Med experter inom företagsutveckling, innovation och kulturhistoria är vårt uppdrag att förse företag med verktyg, metoder och nätverk för att öka deras konkurrenskraft. Genom deltagande i Craft Go får företagen upptäcka nya sätt att arbeta på och erbjuds ökade kunskaper i hur man skapar ett mervärde kring sina produkter och sin verksamhet.

Den första etappen av projektet genomfördes under 2021 med hantverkare från samtliga tre nordiska länder och i februari 2022 startar vi nästa etapp med nya deltagare. En viktig målsättning för projektet är att även nå ut till ännu ej färdigutbildade hantverkare. Det vill vi göra genom att bjuda in till en utmaning som handlar om att omtolka historiska föremål ur Regionmuseet Skånes samlingar. Ett deltagande i utmaningen ger studenterna både en möjlighet att visa sitt upp hantverk och att stärka sitt nätverk.