Förprojektet

Förprojektet

Kulturhistoria som drivkraft i företagsutveckling var en förstudie som pågick januari – maj 2019. Projektet finansierades av Europeiska Utvecklingsfondens program Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerrak.

Förprojektets syfte var att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett fullskaligt projekt under perioden 2020 – 2022. Målet var att öka sysselsättningen och tillväxten hos egna mikroföretagare som verkar inom området traditionshantverk och formgivning. Dessutom vill vi bidra till bättre förutsättningar för etablering av nya företag inom sektorn.

Projektidén

Projektidén byggde på uppfattningen om att det idag är svårt för egenföretagare inom hantverk och formgivning att kunna livnära sig på sitt yrke, samtidigt som efterfrågan ökar på lokala och hållbara hantverksprodukter av genuin kvalitet och med kulturhistorisk förankring.

Målgrupper

Projektet hade tre stycken målgrupper:

  • Idag yrkesverksamma hantverkare och formgivare
  • Hantverkare och formgivare som skulle vilja ta sitt intresse/hobby till nästa nivå och driva det som ett företag
  • Kunder till hantverkarna, både återförsäljare och slutkunder.

Projektarbetet

Under förprojektet genomfördes målgruppsanalyser, marknadsanalyser och en ToY-process (Team of Young Professionals) vars resultat hjälpte oss att utforma det fullskaliga projektet.

Projektet skapade nya möjligheter i arbetet med att tillgängliggöra och använda kulturarvet på och bidrar till en tydligare bild av museet som en aktiv samhällsaktör i arbetet för ökad tillväxt och sysselsättning.

Team of Young Professionals (ToY)

En del av projektet var Krinovas ToY-process där tre stycken nyutexaminerade studenter med tvärvetenskaplig bakgrund anställdes för att hitta ett nytt innovationsområde för traditionshantverk i det samtida samhället. Deras infallsvinklar gav nya tankar och idéer som låg till grund för ansökningen till ett fullskaligt projekt.

Rapport från ToY

Här finns den rapporten som skrevs i ToY-projektet.

Presentation av ToY

Kontaktperson

Nina Ekberg
Projektledare, Lead Partner – Regionmuseet Kristianstad
044-13 57 70, nina.ekberg@regionmuseet.se

Finansiär

Projektdeltagare