ÉCONOMUSÉE

Economuseé Artisans at Work® är en licens och ett registrerat varumärke som levandegör hantverk genom 6st. kriterier som kopplar företaget till upplevelseturism och ökad sysselsättning pga. utökad verksamhet. Economuseé vill växa med innovation, produkt- och företagsutveckling samt kulturhistoria och är därför endel av Craft Go. Förprojektet visade också på ett intresse i den primära målgruppen att växa genom besöksnäringen om det fanns något känt att utgå ifrån. Economuseé och CraftGrowth är 2 olika aktiviteter där Economuseé är ett steg längre ur ett företagsutvecklingsperspektiv än CraftGrowth, då det krävs mer tid och ekonomi för ett företag att bli ett Economuseé än att delta i CraftGrowth. Men Economuseé och CraftGrowth samspelar med sitt respektive innehåll som är till nytta för båda delar. I praktiken sker detta genom att företag utvalda för Economuseé också deltar i CraftGrowth.