Din insats och anmälan

Vad krävs av dig?

För att bli bättre på något krävs engagemang. Det är även det och tid som vi vill att du satsar i det här projektet. Under projektets gång kommer såväl digitala som fysiska träffar att hållas, och ditt deltagande i dem är viktigt. För en företagare är tid dyrbart – därför är det här projektet inget som vare sig du eller vi ska göra lättvindigt.

I projektet kommer du att få möta andra hantverkare från Sverige, Norge och Danmark – all kommunikation sker på våra skandinaviska språk. Vi kommer börja denna omgången av
projektet med en kick-off på Regionmuseet Kristianstad 9-10 februari 2022.

Kostnader

Kurserna och innehållet är kostnadsfri, men du får själv stå för resor, kost och logi till de fysiska träffarna. Vi räknar med att ha fyra träffar, två i Sverige, en i Norge och en i Danmark.

Anmälan

Anmälan görs via länkarna här nere. Efter anmälan kommer vi välja ut de som vi tror kommer ha bäst förutsättningar för att fullfölja projektet och kunna utveckla sitt hantverk till antingen en heltidssysselsättning eller lyfta ett befintligt företag.

Svenska företag

För enklare administration ansvarar Krinova och Regionmuseet Skåne för de svenska verksamheternas anmälan.

Danska företag

Danska virksomheter kommer att administreras av Lifestyle & DesignCluster.