Din insats och anmälan

Vad krävs av dig?

För att blir bättre på något krävs engagemang. Det är även det och tid som vi vill att du satsar i det här projektet. För en företagare är tid dyrbart – därför är det här projektet inget vi vill att varken du eller vi ska göra lättvindigt.

Anmälan

Anmälan görs via länkarna här nere. Efter anmälan kommer vi välja ut de som vi tror kommer ha bäst förutsättningar för att fullfölja projektet och kunna utveckla sitt hantverk till antingen en heltidssysselsättning eller lyfta ett befintligt företag.

Svenska företag

För enklare administration ansvarar Krinova och Regionmuseet i Skåne för de svenska verksamheternas anmälan.

Danska företag

Danska virksomheter kommer att administreras av Lifestyle & DesignCluster.